De voordelen van de 3D Cityplanner

Stap voor stap naar een haalbaar plan met de 3D Cityplanner. Met de 3D Cityplanner kun je heel makkelijk ruimtelijke plannen visualiseren, doorrekenen en delen met anderen. Een massastudie of een meer gedetailleerd model is eenvoudig in te voeren. Onderwerpen waar het instrument naar kijkt zijn onder financiën, ruimtegebruik, duurzaamheid en vele andere. Ben je benieuwd naar de voordelen en mogelijkheden die deze tool allemaal biedt? Lees dan gauw verder!

De mogelijkheden van de 3D Cityplanner

De 3D Cityplanner biedt een (online) driedimensionale visualisatie van Nederland op basis van een grote hoeveelheid beschikbare data. Denk hierbij aan data op het gebied van bebouwing, vegetatie, bodemopbouw, kabels, leidingen en ondergrondse bebouwing. Daarnaast bevat het systeem ook data zoals bestemmingsplannen, cultuurhistorische waarde, drinkwaterbescherming en nog veel meer andere lagen. De software converteert deze data snel naar een driedimensionaal model dat makkelijk gebruikt kan worden. Hiermee bespaar je veel tijd.

Daarnaast biedt deze urban planning tool de mogelijkheid om bestaande data toe te voegen, vervolgens de data samen te voegen, te combineren én te vertalen naar informatie waar gebruik van gemaakt kan worden.

De 3D Cityplanner bevat naast veel ruimtelijke data, ook nog een aantal andere belangrijke mogelijkheden:

 • Tekenoptie;
 • Rekenmodule;
 • Analysemodule;
 • Uitgebreide bibliotheek aan objecten (zoals woningen, kantoren of bijvoorbeeld windmolens).

Projecten intekenen

In de 3D Cityplanner is het mogelijk om zelf ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in te tekenen. Beginnend met een projectplan en deelplan, gevolgd door specifieke functies zoals wonen, kantoren, detailhandel of parkeren. Ieder element beschikt hierbij over eigen aanpasbare berekeningen. Daarnaast is het ook mogelijk om te werken met transformaties van gebouwen. Er is een tool ingebouwd waarmee bestaande gebouwen (vanuit bijvoorbeeld BAG) omgezet worden gebouwen waar een nieuwe functie aan toegevoegd kan worden. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld een kantoor om te zetten naar een appartementengebouw.

Rekenmodule

De 3D Cityplanner bevat meerdere rekenmodellen. De basisrekenmodule berekent allerlei stedenbouwkundige gegevens. Hieruit kun je aflezen hoe groot het plangebied is, hoeveel nieuwe m2 BVO gebouwen er gepland staan, wat de FSI en/of OSR is en hoe de verdeling is in type functies. Dit alles is vervolgens ook in een rapportagevorm te bekijken. Naast deze standaard rekenmodule beschikt het systeem ook nog over rekenmodellen waarmee benodigde voorzieningen berekend kunnen worden. Afhankelijk van het aantal nieuwe woningen wordt berekend, aan de hand van kentallen, hoeveel m2 van verschillende functies nodig is in een bepaald gebied. Verder zijn er nog verschillende specifiek ontwikkelde rekenmodellen voor grondexploitaties, vastgoedexploitatie of duurzaamheid(exploitatie). De mogelijkheden zijn eindeloos dus!

Rapportage

Al deze data is natuurlijk erg handig en bruikbaar. Dit wordt vervolgens overzichtelijk weergegeven in online rapportages. Hierdoor kunnen resultaten met stakeholders worden gedeeld. Aangezien de 3D Cityplanner een expert tool is, kan het handig zijn om voor betrokkenen een rapportage uit te draaien. Dit is een online rapportage die via een link te benaderen is.

De voordelen van de StrateGis aanpak

Een hele hoop mogelijkheden van de 3D Cityplanner dus. Al deze mogelijkheden brengen ook een aantal voordelen met zich mee. De (her)ontwikkeling van een wijk of gebied is vaak een langdurig proces, met een onzekere uitkomst. De 3D Cityplanner zorgt ervoor dat de complexiteit van een dergelijke grootschalige ruimtelijke ontwikkeling je niet boven het hoofd groeit.

Overzichtelijk, snel en interactief

Vastgoedwaarde, bestaande bebouwing, waarde van de bebouwing, kengetallen over ruimtelijke functies, databases met financiële vastgoedkenmerken en rekenmodellen voor grond en vastgoedexploitatie: de 3D Cityplanner verwerkt al deze gegevens en toont de mogelijke scenario’s op een toegankelijke en overzichtelijke manier.

Interactief, uiterst snel en in 3D. De ingebouwde toetsing op stedenbouwkundige principes helpt je bovendien bij het maken van een realiseerbaar plan. Het systeem gaat uit van het in één oogopslag helder krijgen van de relaties tussen de huidige kadastrale en topografische situatie, het planologische kader (bijv. bestemmingsplan) en de toekomstige programmering vanuit een stedenbouwkundig plan of landschapsplan.

De discussie over plan afbakening en bestemmingsgrenzen kan hierdoor snel en efficiënt gevoerd worden. Diverse mogelijke programma’s kunnen op globaal of detailniveau worden doorgerekend.

Besparen op tijd en kosten

Bij veel projecten worden belangrijke beslissingen genomen in het vroege planproces. Vaak zijn dan nog niet alle gegevens en randvoorwaarden bekend. Dit kan dan leiden tot een suboptimale keuze. Door verschillende data en kaartgegevens van een locatie al vroeg te betrekken bij de besluitvorming kan nog op tijd bijgestuurd worden. Dit kan zeer veel tijd en geld besparen (faalkosten).

Daarnaast geven veel externe adviseurs advies met behulp van data die zij in eigen beheer hebben of gedurende een project hebben opgebouwd. De onmisbaarheid van de adviseur is gewaarborgd zolang deze data, of de bron van deze data, niet vrijgegeven wordt maar in vorm van rapporten, pdf’s of powerpoints met de opdrachtgever gedeeld wordt. Door alle bekende en vergaarde informatie op een zeer inzichtelijke manier te ontsluiten via de 3D Cityplanner kan hier vele honderden(!) uren aan advieskosten bespaard worden.

Risico’s en kansen inzichtelijk

3D informatie zegt veel meer dan 2D kaarten. Door in een 3D model te kijken naar een locatie ziet de projectleider of projectbetrokkenen eerder waar de risico’s én kansen van het project zitten. Vervolgens kan hij of zij veel sneller en makkelijker deze beelden voorleggen aan betrokkenen of beslissers om keuzes of afwegingen te maken.

Alle voordelen op een rij

 • Sneller plannen en varianten maken
 • Snellere realisatie van de plannen
 • Tijd- en kostenbesparing
 • Vergroting van het draagvlak
 • Verbetering van de kwaliteit
 • Inzicht in wederzijds belang
 • Focus op de hoofdzaken

Neem contact met ons op

Ben je geïnteresseerd in de 3D Cityplanner of wil je meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Klantcase StrateGis – 3D Cityplanner


Jelle Rijpma: “De 3D Cityplanner is beter dan alle andere tools.”


Onlangs spraken we met Jelle Rijpma, eigenaar van Jelle Rijpma Advies, over de samenwerking en zijn ervaringen met de 3D Cityplanner. De samenwerking is twee jaar geleden ontstaan en heeft Jelle tot dusver positief ervaren. Ben je benieuwd naar zijn ervaring en samenwerking met StrateGis Groep? Lees dan gauw verder!

Over Jelle Rijpma Advies
Na vroeger de studie Stedenbouwkunde afgerond te hebben is Jelle Rijpma begonnen aan zijn carrière. Hij heeft onder andere tien jaar bij de Rijksoverheid gewerkt waar hij zich bezighield met de regionale structuurvisie van ruimte in combinatie met de structuurvisie van de infrastructuur. Daarna is hij terechtgekomen bij TNO en DHV en na ongeveer vijf jaar heeft Jelle de stap gemaakt om voor zichzelf te beginnen.

Inmiddels heeft hij al ruim elf jaar het bedrijf Jelle Rijpma Advies dat zich bezighoudt met urban planning. Hiermee geeft hij op projectmatige basis advies over stedelijke planning. “Als er ingrepen op de planning staan voor een bepaalde regio of stad draag ik hieraan bij en lever ik studie. Ik houd mij vooral bezig met de ‘hoe’ vragen, zoals: hoe realiseer je een visie of hoe realiseer je een bepaalde ingreep in een ruimte? Ik ben als het ware verantwoordelijk voor een deel binnen het geheel”.

Vernieuwing mogelijk dankzij de 3D Cityplanner
Bij Jelle Rijpma Advies is er continu sprake van vernieuwing. Een vernieuwing waar Jelle mee te maken kreeg is het betrekken van burgers in het proces van besluitvorming van de stad. Aansluitend daarop volgde de vraag hoe je die inhoud het beste kunt delen en ontwikkelen met anderen en mensen zelf kunt laten spelen met de inhoud. “Deze vraagstukken hebben mij uiteindelijk bij StrateGis Groep gebracht. Sinds ongeveer twee jaar maak ik dan ook veel gebruik van de 3D Cityplanner”.
“De 3D Cityplanner heeft een herkenbare basis van rekenen en tekenen én dan ook nog eens heel snel. Precies wat ik nodig heb.”

Een snelle en effectieve tool
Voor de projecten waar Jelle aan meewerkt is het essentieel dat bepaalde zaken tegelijkertijd toegepast kunnen worden op meerdere locaties. De 3D Cityplanner is hier de ideale tool voor. Hij heeft dan ook een abonnement genomen op de 3D Cityplanner en is met het instrument gaan oefenen. “Inmiddels doe ik er heel veel leuke dingen mee. Het model geeft direct uitsluitsel op het moment dat je bezig bent. Binnen vijftien minuten is het zichtbaar! Deze precisie en snelheid is precies wat je nodig hebt in deze fase.”

Alleen maar positieve ervaringen
Het is voor veel mensen vaak een hoge drempel en best spannend om over te stappen naar een andere tool. “Mijn ervaring met de 3D Cityplanner is dusdanig positief dat ik wel durf te stellen dat deze tool beter is dan andere tools. Absoluut de moeite waard. Het heeft een herkenbare basis van rekenen en tekenen én dan ook nog eens heel snel in het weergeven van effecten. Het is een enorm breed instrument dat iedereen kan gebruiken voor een betaalbare prijs.” zegt Jelle vol overtuiging.

Ben je geïnteresseerd in de 3D Cityplanner of wil je meer weten? Neem dan vrijblijvend
contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Stuur een e-mail of kijk op https://3dcityplanner.com/tool

Met data wordt bewonersparticipatie wél een succes

Steeds vaker betrekken gemeenten omwonenden bij bouwprojecten. De Omgevingswet, die over een jaar van kracht wordt, formaliseert deze trend: gemeentelijke overheden kunnen niet langer om de burgers heen(bouwen). Anne Dullemond van Strategis betoogt dat dit ‘spannende nieuwe speelveld’ voor alle partijen voordelen heeft, mits de benodigde data op orde is.

Bij lezingen en presentaties voor gemeentelijke overheden merk ik dat ambtenaren de Omgevingswet met enige behoedzaamheid tegemoet treden. Dat is wel te begrijpen. ‘Amateurs’ dreigen zich voortaan te bemoeien met zaken die de professionals van de gemeente en de projectontwikkelaar voorheen prima zelf afkonden. Die vertrouwde benadering komt nu onder druk te staan.

Schermvoorbeeld van een massastudie

Toch kan deze ‘nieuwe’ belangengroep een positieve bijdrage leveren aan het resultaat. Misschien komen ze over als betweters, maar ze brengen wel een schat aan kennis en deskundigheid in. Daarnaast stellen ze de vragen die niet per se leuk zijn, maar wel een antwoord verdienen. Hebben jullie gedacht aan? Wat zijn de gevolgen voor? Is er rekening gehouden met?

Bij Strategis, waar we 3D-software voor gebiedsontwikkeling maken, kwamen we een paar jaar geleden onverwachts in dit spannende nieuwe speelveld terecht. Het wijkberaad Bezuidenhout in Den Haag probeerde al een poos een vinger te krijgen achter gemeentelijke plannen voor de wijk. De geplande inbreiding van drieduizend woningen zou natuurlijk invloed hebben op de leefbaarheid van en in de wijk. Maar hoe precies? En in welke mate? De gemeente had gekeken naar de bouwvoorschriften, parkeernormen en energieprestatie, maar niet naar de effecten op de leefbaarheid in de buurt. Bij ‘greenfield’ nieuwbouwprojecten vanaf een bepaalde omvang wordt altijd rekening gehouden met aantallen scholen, speelplaatsen en winkels per bewoner, maar bij inbreiding is dit niet iets waar altijd naar gekeken wordt.

Jacob Snijders van het wijkberaad nam contact met ons op: konden onze tools en diensten helpen bij hun zoektocht naar duidelijkheid? Samen maakten we daarom een Leefbaarheids Effect Rapportage (LER), op basis van data die het wijkberaad her en der in documenten en rapporten gevonden had. Daarbij liepen we tegen vier valkuilen aan.

1: Data verzamelen

Die data verzamelen, zo werd duidelijk, was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Bij gemeenten houden diverse afdelingen zich bezig met het verzamelen en bijhouden van data. Iedere afdeling is verantwoordelijk voor haar eigen datasets. Verkeer en vervoer, openbare ruimte, groenvoorziening, sociale zaken: al deze datasets moeten in toenemende mate beschikbaar zijn voor bewoners en andere belanghebbenden, maar de praktijk is weerbarstig. Datasets binnen een gemeente zijn vaak niet uniform opgesteld, en dus lastig vergelijkbaar. Ook gebruikt iedere gemeente haar eigen formuleringen.

We zien bijvoorbeeld bij de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) verschillende schrijfwijzen langskomen in gegevens over de bouwhoogte: de ene heeft het over een ‘maxbouwhoogte’ van zes meter en de andere noemt het simpelweg ‘max 6 m1’. Daarnaast zijn er de beruchte ‘dode data’: datasets die niet digitaal beschikbaar of toegankelijk zijn (nog altijd liggen veel omgevingskaarten en rapporten in archiefkasten). Wat bovendien niet helpt, is dat er maar weinig ambtenaren beschikbaar zijn voor dit belangrijke ‘datagedreven’ aspect van het werk.

2: Data toetsen

Vervolgens gaat het bij onze LER om het toetsen van deze data aan normen. Maar de gevonden data (bijvoorbeeld een CBS-afstandenkaart uit 2018) kan verouderd zijn, waardoor ze onvoldoende bruikbaar is om de situatie inzichtelijk te maken. Data is soms ook onnauwkeurig. Neem bijvoorbeeld gegevens van woningen, kantoren en scholen. Om het oppervlak van een vastgoedobject op te halen, kun je de BAG gebruiken. Maar een gebouw heeft soms meerdere functies: een apotheek is bijvoorbeeld onderdeel van een ziekenhuis. We hebben datasets gezien waarin beide functies evenveel vierkante meter toebedeeld kregen. Een computer kan zo’n fout niet herkennen; alleen met gezond verstand los je dat op. Een ander voorbeeld: in Bezuidenhout vroeg het wijkberaad gegevens op over het aantal huisartsen in de wijk. Dat bestand bleek niet bruikbaar, want ook medisch specialisten die vanuit een woonhuis opereerden stonden als (huis)arts te boek. 

3: Data vertrouwen

Een andere hobbel is de herkomst van de data. Bij participatietrajecten hebben we meegemaakt dat bewoners uitkomsten van bepaalde onderzoeken in twijfel trokken, bijvoorbeeld omdat de opdrachtgever daarvan de projectontwikkelaar zelf was. Die scepsis is niet verwonderlijk. Burgers worden nu eenmaal steeds mondiger, en eenvoudiger dan vroeger komen ze aan hun eigen informatie. Het is logisch dat ze deze kennis inzetten om een ongewenste uitkomst te voorkomen – of een wenselijke uitkomst te forceren. Een goed voorbeeld hiervan zijn de boeren die bij het RIVM klaagden over de gebruikte onderzoeksmethode. Wil je dus dat de data vertrouwd wordt, dan is het van groot belang om al in een vroeg stadium overeenstemming te bereiken over de keuze van de onderzoeker en de te gebruiken methode.

4: Data inzetten

Als je uiteindelijk voldoende overtuigd bent dat je data werkbaar is, kan er getoetst worden. Maar op veel terreinen zijn er geen harde normen. Tenminste: niet hard genoeg om een gemeente of andere instantie op af te rekenen. Zo is er een landelijke norm voor basisscholen: per kind moet acht vierkante meter beschikbaar zijn. Op basis van prognoses van het aantal gezinnen met kinderen kun je berekenen hoeveel extra ruimte er nodig is. Maar de gemeente is hier alleen indirect voor verantwoordelijk, door te faciliteren en ruimte te bieden.

Hetzelfde geldt voor tandartsen en huisartsen. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) hanteert normen voor het aantal patiënten per praktijk. Gemeenten faciliteren hierbij, maar opnieuw: om harde verplichtingen gaat het niet. Voor bijvoorbeeld geluid en fijnstof zijn er duidelijke normen. Maar die van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn veel strenger dan die van de Europese Unie. Welke hanteer je dan?

Beter resultaat

De Omgevingswet lost deze lastigheden niet van de ene op de andere dag op, maar een stap in de goede richting is het wel. Gemeenten moeten hun data up-to-date brengen, standaardiseren en beter toegankelijk maken. En gemeenten, projectontwikkelaars en bewoners zullen steeds meer moeten gaan samenwerken. De Omgevingswet stelt hun betrokkenheid bij projectbesluiten voor grotere projecten namelijk verplicht – en dat op basis van een (min of meer) gelijk speelveld.

Bewonersparticipatie – bijvoorbeeld bij een inbreiding – kan een lastig te managen proces zijn. 
Maar goed uitgevoerd (en met dank aan data) levert zij voor alle partijen een beter resultaat op. Voor de gemeente, die een gebied laat ontwikkelen waar mensen daadwerkelijk op zitten te wachten. Voor de projectontwikkelaar, die vanuit duidelijke doelstellingen kan werken. En voor de bewoners, die de toekomst van hun buurt kunnen helpen vormgeven.

Verschenen op: https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/met-data-wordt-bewonersparticipatie-wél-een-succes/

De LER: samen bouwen aan de best mogelijke wijk

Of het nu gaat om inbreiding, grootschalige nieuwbouw of renovatie: gemeenten weten dat je het beste resultaat bereikt door de bewoners bij de besluitvorming te betrekken. Met onze applicatie Leefbaarheidseffectrapportage (LER) maken wij de gevolgen van allerlei keuzes voor alle betrokkenen zichtbaar.


Praktische software

De LER zou je kunnen zien als een publieksversie van onze meer specialistische tools voor gebiedsontwikkeling. De applicatie ontstond toen bewoners van het Haagse Bezuidenhout, die zich zorgen maakten over de geplande uitbreiding van hun wijk met vijfduizend woningen, ons benaderden met een verzoek om praktische software. Ze wilden zelf kunnen zien wat de effecten van de plannen van de gemeente waren. Inmiddels wordt de LER op verschillende plekken toegepast; de ene keer op initiatief van een gemeente, de andere keer vanuit een bewoners- of wijkorganisatie die de gemeente graag een duwtje in de juiste richting geeft.

Schermvoorbeeld LER – voorzieningenscan

De LER is in principe toegankelijk voor iedereen, eenvoudig te bedienen en inzichtelijk in zijn conclusies. Alle mogelijke data kun je invoeren en daarmee ga je dan op een speelse manier aan de slag. Met een veeg over het scherm of een paar muisklikken teken je een huisartsenpost of een speeltuin, of je voegt meer bomen toe. Al combinerend, prioriterend en uitproberend kom je samen tot het best mogelijke resultaat. Bijna alsof het een game is.


De Omgevingswet

Volkskrantartikel over de LER
Volkskrant artikel over de LER in Bezuidenhout

De invoering van de nieuwe Omgevingswet in 2021 betekent dat gemeenten bewoners niet alleen eerder moeten betrekken bij bouwplannen, maar hen ook voorzien van alle relevante (digitale) informatie om zich hierover een oordeel te kunnen vormen Onze applicatie is daarbij een belangrijk instrument, juist omdat de consequenties van iedere beleidskeuze in real time zichtbaar zijn. Niet alles kan en dus moeten álle betrokkenen keuzes maken; keuzes waar ze zich vervolgens ook verantwoordelijk voor voelen. Voor de gemeente betekent dat draagvlak. En voor de bewoners een leefplek om naar uit te kijken.

Toveren met data

Van data een haalbaar plan maken voor gebiedsontwikkeling: dat is wat onze 3D-Cityplanner doet. Maar vorig jaar was ik even stil toen ik zag hoe vernuftig en op welke schaal deze software in Zuid-Korea was ingezet. Een architecten- en onderzoeksbureau voor ruimtelijke ordening in Seoul had onze 3D-Cityplanner gebruikt voor het intekenen van een miljoen vierkante meters aan plangebied: wegen, groenvoorzieningen, woningen, hotels, kantoren, parkeergarages… Alles in verhouding en harmonisch op zijn plek. Met name de kleurige overall-view was indrukwekkend. Je zag de toekomstige stad, in 3D, voor je. 


Ingetekend project in Seoul

Boeiend vond ik ook het gemak waarmee onze software was gebruikt. Meestal geven wij een of meer trainingen om de gebruikers vertrouwd te maken met alle spannende mogelijkheden ervan. Maar onze Koreaanse partners hadden dit niet nodig: ze gingen zelf aan de slag, soms op manieren waar wij als makers nog niet eens aan gedacht hadden. De enige werkelijke aanpassing die ze nodig hadden, was een eigen Koreaanse tekenset. Maar ook die was zo geïnstalleerd.   


Overzicht van gehele project

Meestal wordt onze software gebruikt voor Nederlandse bouwprojecten van een wat bescheidener omvang: een woonblok, een straat, een nieuwe wijk van bijvoorbeeld duizend woningen. Het principe is natuurlijk hetzelfde als in Seoul: alle relevante data – van bestaande bouw tot bodemgebruik en van onderwijsbehoeften tot milieurisico’s – worden in de planner berekend en inzichtelijk gemaakt, waarna rekenaars, tekenaars en beleidsmakers er samen mee aan de slag gaan tot er een werkbaar, haalbaar en onderbouwd gebiedsplan ligt. Dat gaat zó goed, dat het voor mij wel eens normaal lijkt te worden. Maar toen ik zag wat ze in Seoul met onze software hadden bereikt, wist ik weer wat ik wel eens vergeet: hoe je met harde data en de nodige inspanning een toekomst kunt toveren.

Gebruik (open)data bij gebiedsontwikkeling

Tegenslagen en obstakels: ze horen bij de bouw als bij het leven. Maar hoe eerder je ze in beeld hebt, hoe gemakkelijker je ze kunt oplossen. Dat scheelt niet alleen geld, maar ook frustratie. Ik herinner me een bouwproject waar al anderhalf jaar aan tekenwerk en planning in zat, toen wij met onze Gebiedsontwikkelaar software langs mochten komen. Wij deden waar we voor gevraagd waren:  uit allerlei open(data) bronnen – van bestemmingsplannen tot DINO – voerden we data in ons systeem in om het plangebied zo volledig mogelijk in kaart te brengen. De bedoeling was om met deze 3D-visualisatie als uitgangspunt alle mogelijke scenario’s door te rekenen, om tot een optimale uitvoering van het oorspronkelijke plan te komen. Maar zover kwam het niet. Tijdens het invoegen van de diverse informatielagen verscheen een 380 kV hoogspanningskabel in beeld, die dwars door het gebied bleek te lopen. Dag plan.


De 3D-Cityplanner laat (open) data zien en analyseert nieuwbouw projecten

Nu is dit een extreem voorbeeld. Maar op alle niveaus van een bouwproject geldt: ieder risico dat je kunt uitsluiten, iedere mogelijkheid die je kunt afwegen, ieder obstakel dat je kunt wegnemen of ontwijken, is – letterlijk! – winst. Tijd is geld. Op tijd is nog meer geld.

Met de 3D-Cityplanner brengen wij, samen met de klant, graag alle kansen en mogelijkheden voor een bouwproject inzichtelijk en overzichtelijk in kaart. Daar hoort ook bij dat we alle mogelijke tegenslagen en obstakels incalculeren. En bij voorkeur niet pas na anderhalf jaar.